Tabele

Poniższe tabele obliczeń zostały sporządzone na podstawie wytycznych PN-EN 1995-1:2010 przy uwzględnieniu klasy wytrzymałości C24 (klasa sortowania KS według PN-EN 94021:2013).

 

 

 

Zakład stolarski Jan Bardosz, 46-233 Bąków, ul. Tartaczna 11, tel./fax: 77 413 90 13, kom. 508 287 072, e-mail: kvh@bardosz.eu       www.bardosz.eu