Drewno konstrukcyjne KVH - nowoczesny surowiec budowlany

Wśród materiałów wykorzystywanych w budownictwie stawia się przede wszystkim na takie, które wyróżnia najwyższa jakość. W porównaniu z drewnem tradycyjnym lite drewno konstrukcyjne KVH (z niemieckiego Konstruktionsvollholz) cechują lepsze parametry, które z pewnością wpisują się w określone standardy. Chodzi tu o takie elementy jak wartości graniczne wilgotności, dokładności wymiarowej, wytrzymałości czy krzywizny oraz innych kryteriów.

Drewno konstrukcyjne KVH posiada charakterystyczne przetarcia wzdłuż linii rdzenia. Dzięki temu jest stabilne kształtowo i wymiarowo. Biorąc pod uwagę, że można je ze sobą łączyć za pomocą złączy klinowych, nadaje się do produkcji praktycznie w nieograniczonej długości.

Oprócz właściwości konstrukcyjnych, w przypadku drewna konstrukcyjnego KVH mówi się również o dwóch jakościach: wizualnej (Si) – podwyższona klasa wizualna dla wbudowania w sposób widoczny (ze zdefiniowanym przecieraniem przekroju). To najwyższa klasa, jeśli chodzi o zastosowanie dekoracyjne drewna, niewizualnej (nSi) – standardowa klasa wizualna do wbudowania w sposób niewidoczny, drewno tak sklasyfikowane ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie większe znaczenie mają parametry konstrukcyjne niż parametry estetyczne.

Ekologiczne i efektywne energetycznie

Drewno konstrukcyjne KVH to surowiec przechodzący specjalne sortowanie pod względem wytrzymałości zgodnie z wymaganiami sortowania niemieckiej normy DIN 4074. Jest drzewem technicznie suszonym w specjalnych komorach suszarniczych do wilgotności 15% +/- 3% oraz kalibrowanym. Powstaje wyłącznie z drewna iglastego, np. ze świerku, jodły, modrzewia i daglezji. Do procesu suszenia z reguły wykorzystuje się odnawialne źródła energii. Jeśli drewno konstrukcyjne KVH porówna się do innych konstrukcyjnych materiałów budowlanych, takich jak np. stal czy beton, to wyróżnia je niska przewodność cieplna. Zastosowanie go więc w konstrukcjach ścian zewnętrznych lub dachów powoduje redukcję tworzenia się mostków cieplnych, a dzięki temu możliwe jest wznoszenie budynków efektywnych energetycznie. Dlatego wykorzystuje się je do budowania obiektów pasywnych i energooszczędnych.

Szerokie możliwości zastosowania

Drewno konstrukcyjne KVH ma szerokie zastosowanie. Może być wykorzystywane np. jako:

  • drewno do konstrukcji ścian czy stropów – m.in. na nośne i usztywniające konstrukcje z drewna typu wsporniki, belki, płatwie, krokwie, słupy itd.
  • belki do prac konstrukcyjnych – nadaje się do budowy garaży, różnego rodzaju zadaszeń, altanek, pergoli, antresoli, regałów, półek, sauny fińskiej,
  • suche i strugane drewno do konstrukcji więźby dachowej,
  • belki do suchej zabudowy,
  • legary pod deski podłogowe,
  • ozdobne belki stropowe,
  • konstrukcje montażowe elewacji drewnianych,
  • materiał dla majsterkowiczów,
  • elementy budowli, przy których trzeba zrezygnować z chemicznego zabezpieczenia drewna.

Bez obróbki chemicznej

Zaletą drewna konstrukcyjnego KVH jest również to, że w przypadku jego wszechstronnego zastosowania można praktycznie zrezygnować z chemicznej obróbki. Jeśli przy tym zadba się o jego właściwe zabezpieczenie budowlane, to jednocześnie wyklucza się powstawanie grzybów i pleśni, które mogą powodować uszkodzenia drewna. Rezygnacja z zapobiegawczego chemicznego zabezpieczenia drewna jest możliwa dzięki właściwemu procesowi suszenia, jakie przechodzi w komorach suszenia. Proces ten bowiem powoduje, iż drewno konstrukcyjne KVH mniej pęka i obniża się w nim zawartość substancji, które mogą przywabiać insekty.

W poszukiwaniu surowców o niezmiennie wysokich właściwościach materiałowych, warto wziąć pod uwagę drewno konstrukcyjne KVH i jego zalety – zapewnioną niską wilgotność drewna, która przekłada się na gwarancję zachowania masy oraz stabilność kształtów i wymiarów. Nie spotyka się praktycznie żadnych deformacji związanych z jego zastosowaniem.

Foto