Drewno konstrukcyjne certyfikowane

Budownictwo drewniane ma długą tradycję.

W historii rozwoju człowieka od tysiącleci budynki z wcześniejszych wieków udowodniły swoją wartość mieszkaniową. W tradycji tej zapisały się także liczne budynki drewniane, które stanowią potwierdzenie trwałości drewna.

Wymagania większe niż zakładają normy

Prawo budowlane, wymagania techniczne, a także dotyczące fizyki budowli, zmiana stanowiska wobec źródeł energii oraz zwiększone oczekiwania w stosunku do jakości mieszkania stawiają materiałom budowlanym wysokie wymagania. Zapotrzebowanie na wysokowartościowe drewno budowlane znacząco podniosło przeprowadzone w ostatnich dziesięcioleciach dywersyfikacje budownictwa drewnianego (od elementów z drewna okrągłego po lekkie szkielety drewniane i gotowe elementy drewniane). Nowoczesne budownictwo drewniane wymaga materiałów wysokiej jakości – drewna o wysokiej stabilności wymiarowej, trwałości oraz o odpowiednich parametrach mechanicznych. Zmieniona technologia produkcji w zakładach stolarskich, która w dzisiejszych czasach stosuje często sterowane numerycznie urządzenia do elementów konstrukcji drewnianych, potrzebuje jasno zdefiniowanego narzędzia dla sprawnego przebiegu procesu produkcji. Rozwiązaniem są zapisy w aktualnie obowiązujących normach, dotyczących drewna litego – tarcicy konstrukcyjno budowlanej. Cechy przedstawionych elementów konstrukcyjnych przewyższają wymagania norm.

Foto

Zaleta technologii

Razem z rozwojem technologii budynków drewnianych, rozwinął się rynek drewnianych materiałów budowlanych, obejmujący drewno lite, czyli tarcicę konstrukcyjno-budowlaną, a także drewno lite klejone warstwowo – materiały o określonej charakterystyce (znanych właściwościach mechanicznych) i jakości wykonania (o wygładzonych powierzchniach, z zachowanymi wymiarami w granicach dopuszczalnych odchyłek). Materiały te są dostępne w wielu wymiarach (w przekroju poprzecznym i wzdłużnym).

Drewno konstrukcyjne

Tarcica sortowana wytrzymałościowo wizualnie i maszynowo, wysuszona do poziomu wilgotności użytkowej i o wygładzonych powierzchniach, z zachowanymi wymiarami w granicach dopuszczalnych odchyłek. Oferowane drewno konstrukcyjne dostępne jest jako lite oraz łączone na długości (zgodnie z normą PN-EN 15497:2014). Standardowo wykonywane są elementy o długości 13m. Możliwe jest wykonanie elementów na zamówienie.

Drewno konstrukcyjne certyfikowane

Zgodnie z unijnym obowiązkiem znakowania tarcicy konstrukcyjnej znakiem CE (Norma PN-EN 14081 „Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo”), również i nasza firma posiada drewno konstrukcyjne certyfikowane. Znak CE to jedna z kolejnych form ujednolicenia towarów sprzedawanych w ramach Unii Europejskiej i umożliwia jego dystrybucję w krajach ją tworzących. Wcześniej w każdym kraju drewno musiało przechodzić kosztowną procedurę certyfikacji. Sam proces certyfikacji CE polega m.in. na pobraniu próbek wytrzymałości drewna na zginanie, ściskanie, rozciąganie, gęstość, ścinanie czy sprężystość.

Jednym z warunków uzyskania certyfikatu systemu Zakładowej Kontroli Produkcyjnej jest wprowadzenie właściwego sortowania wytrzymałościowego drewna. Można to wykonywać za pomocą specjalistycznych urządzeń lub tzw. metodą wizualną, czyli poprzez ocenę jakości dokonaną przez wykwalifikowanego brakarza. Sortowana tarcica powinna zostać zaliczona do jednej z trzech klas: klasy wyborowej (KW), klasy średniej jakości (KS) lub klasy niższej jakości (KG). Jeśli nie kwalifikuje się do żadnej, to wówczas nie może być wykorzystane jako tarcica konstrukcyjna. Drewno wysortowane oznacza się widocznym i czytelnym znakiem CE.

Drewno konstrukcyjnie certyfikowane daje firmom wzrost wiarygodności na rynku, porządkuje zasady prowadzenie procesu produkcyjnego i utrzymywanie wysokiego poziomu jakości wyrobów. Poza tym usprawnia proces rozstrzygania ewentualnych reklamacji.

Warto wiedzieć, że drewno konstrukcyjne nie posiadające certyfikatu może być sprzedawane wyłącznie do niekonstrukcyjnego zastosowania, takiego jak np. architektura ogrodowa, drewno opałowe itd. Kupując elementy drewna na więźbę dachową domu jednorodzinnego czy inne inwestycje budowlane, lepiej jest zwrócić uwagę na to, czy są to produkty spełniające określone normy. Jeśli w tym przypadku drewno konstrukcyjne nie jest certyfikowane, to konsekwencją są wielkie kary finansowe (nawet do 100 tys. zł).

Drewno lite klejone warstwowo

Zgodnie z zapisami przedmiotowej normy PN-EN 14080:2013, elementy konstrukcyjne klejone warstwowo z dwóch do pięciu warstw drewna tego samego gatunku o wytrzymałości określonej dla litego drewna konstrukcyjnego. Pojedyncze elementy są wykonywane z drewna litego lub drewna łączonego na długości. Standardowo wykonywane są elementy o długości 13m. Większe długości są możliwe na zapytanie.