Tabele

Poniższe tabele obliczeń zostały sporządzone na podstawie wytycznych PN-EN 1995-1:2010 przy uwzględnieniu klasy wytrzymałości C24 (klasa sortowania KS według PN-EN 94021:2013).

Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela